Tag: "coindesk"

Giá Bitcoin vượt 33.000 USD
Không thể tin được, Bitcoin khởi đầu năm mới bằng cách vượt mốc 30.000 USD hôm 2/2 và tiếp tục lên trên 33.000 USD chỉ vài giờ sau đó.