Nhân vật

Các bài viết về các nhân vật nổi tiếng trong giới đầu tư coin, tiền kỹ thuật số. Những người có tầm ảnh hưởng lớn như Satoshi Nakamoto - cha đẻ của Blockchanin
Nhà sáng lập cộng đồng Pi Network là ai?
Pi network được cộng đồng tiền mã hóa gần đây đón nhận rất nhiều, đây là mạng lưới đào coin miễn phí trên điện thoại với lượng người dùng rất lớn dù đồng Pi vẫn chưa lên sàn. Và 3 gương mặt nòng cốt của nhóm phát triển Pi là tiến sĩ Nicolas Kokkalis - lãnh đạo kỹ thuật, tiến sĩ Chengdiao Fan - chủ sở hữu sản phẩm và Vincent McPhillip - lãnh đạo cộng đồng Pi Network.
Satoshi Nakamoto là ai, đang làm gì và ở đâu?
Satoshi Nakamoto (tiếng Nhật là 中本哲史) là một nhân vật hoặc tổ chức ẩn danh đã sáng tạo ra Bitcoin và đã khởi tạo ra phần mềm mã nguồn mở Bitcoin Core (tên trước đây là Bitcoin-Qt) để công chúng sử dụng được Bitcoin.