Các thuật toán thường sử dụng trong công nghệ blockchain

01/04/2023    868    4.83/5 trong 6 lượt 
Các thuật toán thường sử dụng trong công nghệ blockchain
Các thuật toán thường sử dụng trong công nghệ blockchain là gì? Đây là một câu hỏi thú vị mà nhiều người quan tâm đến. Blockchain là một cơ sở dữ liệu phân tán, được lưu trữ trên nhiều máy tính khác nhau, và được đồng bộ hóa bằng các thuật toán đồng thuận.
Các thuật toán đồng thuận là những cơ chế giúp các máy tính trong mạng lưới blockchain có thể đồng ý về trạng thái của cơ sở dữ liệu, ngay cả khi có sự cố hoặc gian lận xảy ra. Có nhiều loại thuật toán đồng thuận khác nhau, nhưng chúng đều có một điểm chung: chúng đều rất khó hiểu. Bạn có thể phải mất nhiều thời gian để tìm hiểu về Proof of Work, Proof of Stake, Delegated Proof of Stake, Proof of Authority, Proof of Burn, Proof of Capacity, Proof of Elapsed Time, Proof of Importance và Proof of Space. Nhưng đừng lo lắng, bạn không cần phải biết tất cả những điều đó để sử dụng tiền mã hóa. Bạn chỉ cần biết rằng các thuật toán đồng thuận là những thứ giúp blockchain hoạt động một cách an toàn, minh bạch và phi tập trung.
 

Một số thuật toán đồng thuận phổ biến trong blockchain là:

- Proof of Work (PoW): Đây là thuật toán được sử dụng bởi Bitcoin và nhiều tiền mã hóa khác. PoW yêu cầu các máy tính (gọi là các node) phải giải quyết một bài toán toán học khó, gọi là bài toán băm, để tạo ra một khối mới và thêm vào chuỗi khối. Bài toán băm này có tính chất là dễ kiểm tra nhưng khó tìm ra. Node nào giải quyết được bài toán băm trước sẽ được phần thưởng tiền mã hóa. PoW đảm bảo rằng không ai có thể thay đổi lịch sử giao dịch trên blockchain, vì điều đó yêu cầu phải có sức mạnh tính toán rất lớn.
 
- Proof of Stake (PoS): Đây là một thuật toán đồng thuận khác, được sử dụng bởi Ethereum 2.0 và nhiều tiền mã hóa khác. PoS không yêu cầu các node phải giải quyết bài toán băm, mà yêu cầu họ phải đặt cọc (stake) một số tiền mã hóa để trở thành một node xác thực (validator). Node xác thực sẽ được chọn ngẫu nhiên để tạo ra khối mới và thêm vào chuỗi khối. Node xác thực nào vi phạm quy tắc sẽ bị mất tiền cọc của họ. PoS tiết kiệm năng lượng hơn PoW và giảm thiểu nguy cơ tấn công 51%.
 
- Proof of Authority (PoA): Đây là một thuật toán đồng thuận dựa trên danh tiếng của các node xác thực. Các node xác thực phải có một danh tính công khai và được tin tưởng bởi cộng đồng. Các node xác thực sẽ luân phiên nhau tạo ra khối mới và thêm vào chuỗi khối. Node xác thực nào gian lận sẽ bị mất danh tiếng của họ và bị loại khỏi mạng lưới. PoA phù hợp với các blockchain có quy mô nhỏ và có tính riêng tư cao.
 
Đây là ba ví dụ về các thuật toán đồng thuận trong blockchain. Và nếu bạn muốn biết thêm, bạn có thể tìm kiếm trên Google hoặc hỏi một người bạn thông minh hơn bạn.
 

Bình luận