Thuật toán

Các thuật toán thường sử dụng trong công nghệ blockchain
Các thuật toán thường sử dụng trong công nghệ blockchain là gì? Đây là một câu hỏi thú vị mà nhiều người quan tâm đến. Blockchain là một cơ sở dữ liệu phân tán, được lưu trữ trên nhiều máy tính khác nhau, và được đồng bộ hóa bằng các thuật toán đồng thuận.