Đầu tư Blockchain

Tất tần tật thuật ngữ về Blockchain
Một khi bạn tìm hiểu về blockchain bạn cần hiểu hết các thuật ngữ sử dụng trong công nghệ này. Bài dưới đây là tổng hợp tất tần tật thuật ngữ đồng là các định nghĩa, khái niệm cũng như giải thích tường tận về thuật ngữ đó.